SLUŽBY
 • obako
  Či už pre nás máte len drobnú stavebnú zákazku, alebo by ste nás radi oslovili s ozajstnou technickou výzvou, urobíme všetko pre to, aby sme Vám dodali výsledok podľa Vašich predstáv.

SLUŽBY

 

Vŕtanie otvorov do železobetónu alebo ďalších pevných materiálov je často komplikované a zložité.

 

Vŕtanie otvorov do železobetónu alebo ďalších pevných materiálov je často komplikované a zložité. Vtedy prichádza na rad jadrové vŕtanie, ktoré umožňuje zhotoviť čistý a presný otvor bez zanechania špiny a prachu. Jednou z ich základných činností je aj jadrové vŕtanie. Ide o technológiu, ktorá zaručuje rýchlosť, presnosť a bezprašnosť.

 

„Dokážeme vŕtať do železobetónu, betónu, kameňa, muriva bez vibrácií,“

 

Jadrové vŕtanie nahrádza klasické sekanie otvorov, čím zabraňuje vzniku trhlín v stene a následnému vyspravovaniu, ktoré je náročné na prácu aj čas. „Pri klasickom vŕtaní / sekaní do železobetónu je zapotreby vyvŕtať / vysekať väčšiu dieru, aby bolo možné odstrániť výstuže. Ďalej ste obmedzení dlžkou príklepového vrtáka / sekáča. Pomocou jadrového vŕtania dokážeme vyvŕtať ľubovoľné priemery od 12 mm do 400 mm a do hĺbky podľa potreby zákazníka aj niekoľko metrov. Možné je aj vŕtanie pod uhlom, v rohoch, na stenách a na strope,“.

Najväčšou výhodou takéhoto typu vŕtania je presnosť. Diery sú vyvŕtané presne tam, kde je to potrebné, bez akéhokoľvek ďalšieho odstraňovania armatúr (železa). Vyvŕtaný otvor je čistý, hladký, presný, bez potreby ďalších úprav. Samotný proces vŕtania nenarúša statiku vibráciami (žiadne praskliny v stene) ani nadmerným hlukom (oproti sekacím kladivám).

 

Využívajú sa vrtáky s diamantovými segmentami osadenými na korunke vrtáka.

 

 

Originálny materiál tubag trass pochádza zo sopiek v pohorí Eifel v Nemecku. Vďaka jeho pôvodu je to úplne ekologický stavebný materiál, ktorý popritom zároveň vyhovuje všetkým nárokom súčasného stavebníctva. Produkty značky tubag využívajú rýnsky tras, čo je tufa vulkanického pôvodu, dobývaná výlučne v sopečnej oblasti východnej části pohoria Eifel, pozostávajúceho asi zo 100 sopečných centier, aktívnych pred viac ako 13 000 rokmi. Vyťažená vulkanická tufa, nasledovne upravovaná mletím, obsahuje vysoký podiel amorfného oxidu kremičitého, potom rôzne druhy minerálov a nakoniec vodu, chemicky aj fyzikálne viazanú.

 


VSP sanačný prednástrekvsp

• minerálny
• odolný voči pôsobeniu sulfátov
• zvyšuje přídržnosť medzi podkladom a sanačnou omietkou
• nenarušuje schopnosť omietky prepúšťať vodnú paru
• ľahká spracovateľnosť a dobrá priľnavosť
• strojovo spracovateľný

 


tkpTKP-wta - sanačná omietka podkladná, bez hydrofobizácie

• minerálna
• ľahká spracovateľnosť
• použiteľná predovšetkým na reštaurátorské práce na historických objektoch
• vysoká pórovitosť
• vysoká schopnosť ukladania solí a akumulačná schopnosť
• odolnosť voči sulfátom podľa WTA 2-9-04
• strojovo spracovateľná

 


TKS-wta – sanačná omietka vrchná (aj vo farbe prírodná biela)tkp

• minerálna
• ľahká spracovateľnosť
• použiteľná hlavne na reštaurátorské práce na historických objektoch
• vysoká schopnosť ukladania solí a akumulačná schopnosť
• vodu odpudzujúca - ale bez zníženia schopnosti prepúšťať vodnú paru
• odolnosť voči sulfátom podľa WTA 2-9-04
• strojovo spracovateľná

 


TK-FRP – sanačná hydrofilná omietkatk

• minerálna
• ľahká spracovateľnosť
• použiteľná predovšetkým na reštaurátorské práce na historických objektoch
• vysoká pórovitosť
• vysoká schopnosť ukladania solí a akumulačná schopnosť
• odolnosť voči sulfátom podľa WTA 2-9-04
• strojovo spracovateľná

 


 

 

Molekulárne odvlhčovače Suchý Dom SD30 a SD15 sú ekologické, lacné a zároveň veľmi učinné a šetrné k odvlhčeniu domov, ktoré sú postihnuté vzlínajúcou kapilárnou vlhkosťou.

 

Prístroje Suchý dom slúžia na bezkontaktné vysúšanie stavebných priestorov so zvýšenou vlhkosťou, ktorá je obsiahnutá v murive a tým sa dostáva aj do ovzdušia týchto priestorov.

Prístroj je založený na princípe generovania pulzujúceho magnetického poľa. Pomocou riadiacej jednotky, impulzy so špecificky namodulovaným priebehom, pôsobia na molekuly vody (v plynnom, alebo kvapalnom skupenstve) a dodávajú im el. náboj, ktorý ich presúva na vyššiu energetickú hladinu.

Týmto spôsobom sa vlhkosť pomaly a vytrvalo vo vysúšanom priestore znižuje, až sa dostane na prirodzenú vlhkosť, ktorú následne udržuje.

Je ekologický, šetrný k ľuďom, zvieratám i prírode.

EKOLOGICKÉ
LACNÉ
ÚČINNÉ

Jedná sa o elektrofyzikálne systémy novej generácie, ktoré bez použitia chemických látok a bez zásahu do statiky objektu odstránia vzlínajúcu kapilárnu vlhkosť.

NOVÁ GENERÁCIA
RIEŠENIE vzlínajúcej vlhkosti
BEZ ZÁSAHU DO STATIKY
BEZ CHEMIKÁLIÍ

 

Systémy Suchý dom nahradia poškodené alebo chýbajúce izolácie v murive a tak zostane iba prirodzená vlhkosť. Prirodzená vlhkosť sa pohybuje okolo 3-5% .Pri vysúšaní systémom Suchý dom zmizne aj zatuchnutý vzduch.

 

SKN

Tlaková silikónová SKN Inject - Tubag

• vodoodpudivá
• bez obsahu rozpúšťadiel
• koncentrát

 

 sikaTlaková polyuretánová Sika Injection 201

 • Trvale elastický, môže absorbovať malé pohyby
 • Nezmrašťuje sa v následných suchých podmienkach
 • Vzhľadom na jeho nízku viskozitu môže penetrovať do trhlín v šírke > 0,2 mm
 • Vytvrdený Sika®
 • Injection-201-CE je inertný a chemicky odolný
 • Bez obsahu rozpúšťadiel, priateľský k životnému prostrediu, použiteľný v zónach na ochranu podzemných vôd
 • Pri nízkych teplotách (< +10°C) môže by ť Sika®
 • Injection-201-CE urýchlené
 • pomocou Sika®
 • Injection-AC20.
 • Môže byť injektov


vTlaková polyakrýlová Sika Injection 306

 • Nastaviteľná doba vytvrdzovania medzi 8 a 50 minútami
 • Trvalo elastická, môže absorbovať limitovaný pohyb
 • Schopná opätovného absorbovania (napučania) približne 75 % hmotnosti a uvolnenia (zmraštenia) v závislosti od vlhkosti
 • Akrylová živica bez rozpúšťadiel
 • Vysoká pH-hodnota 9 až 10
 • Veľmi nízka viskozita porovnateľná s vodou
 • Vytvrdená Sika®
 • Injection-306 je nerozpustná vo vode a uhlovodíkoch a je odolná voči kyselinám a zásadám
 • Bezpečná pre životné prostredie

 


 

IC Injektcreme

 • silan-siloxanová báza s 80% obsahom účinnej látky
 • veľmi účinne a hlboko vstupuje do systému kapilár muriva
 • bez rozpúšťadiel
 • vytvára trvalú bariéru proti vzlínajúcej vlhkosti
 • jednoduchá aplikácia - na okamžité použitie
 • vysoká účinnosť aj pri vysokom obsahu vlhkosti
 • nízka spotreba
 • rýchly prienik do minerálnych stavebných materiálov
 • nevyteká z vrtov

 

 

 

V dôsledku chýbajúcej izolácie dochádza v murive k vzlínaniu kapilárnej vlhkosti. S vlhkosťou sa do muriva dostávajú rozpustné soli, ktoré sa usádzajú v kapilárach, a tým zmenšujú ich priemer. To umožňuje vzlínanie vody do väčšej výšky. Voda sa z povrchu muriva odparuje, soli sa vysušujú a kryštalizujú. Tým zväčšujú svoj objem a vplyvom kryštalického tlaku rozrušujú povrchové vrstvy.

 

Tento proces sa stále opakuje a škody sú viditeľnejšie:

 • vplyvom vlhkosti sa znižuje tepelnoizolačná schopnosť muriva;navlhčená omietka pôsobením mrazu začína praskať, a tým otvára cestu vlhkosti
 • v interiéri navlhčené murivo spôsobuje výskyt plesní a hnilobných baktérií, tým sa znižuje komfort užívaných priestorov
 • pri spolupôsobení kryštalizujúcich solí nastáva opadávanie omietky a ďalšie narúšanie muriva, ktorého poškodenie môže byť nebezpečné aj z hľadiska jeho únosnosti
 • vykryštalizované soli môžu mať aj hygroskopické vlastnosti – môžu viazať vodu z okolitého vzduchu; spolu s kyslým dažďom sú vhodným prostredím pre baktérie, plesne a riasy – tie majú snahu si vlhké prostredie zachovať a tiež nasávajú vlhkosť z okolitého vzduchu
 • pri nepriepustnom obklade stúpa vlhkosť vyššie ako v prípade muriva bez obkladu.

Jedným zo spôsobov, ako túto vlhkosť eliminovať, je injektážna metóda, ktorou sa vytvorí hydroizolačná clona, a to formou napúšťania muriva vodoodpudzujúcimi alebo vodonepriepustnými materiálmi.

Riešenie pre murivo s priebežnou špárou, murivo s nepálenej tehly (válkov), nabíjanica.

 

Mechanická metóda so 100% účinkom vyschnutia muriva. Vlnité izolačné dosky (plechy) z ušlachtilej ocele sú strojovo zatĺkané priamo do pôvodného muriva, ktoré sa tak nepodrezáva a tým je zaručené zachovanie statiky, objektu, resp. nedochádza k nežiaducemu sadaniu muriva. 100% garancia na materiál a statiku. Použitie technológie: pre všetky muriva vymurované v špáre bez ohľadu na druh a zloženie muriva. Pre murivo z nepálenej tehly, zmiešané, opukové, pieskovcové aj bez špáry, piliere, klenby, kaskády, oblúky. K účelu preraziť vlastnú špáru slúži zaostrenie plechu – hrot. Technológia je opatrená radom EUROPATENTOV.

 

Cena pri použití nerezových plechov je 150 Eur/m2 bez DPH

 

 

Riešenie pre dodatočné izolovanie muriva bez priebežnej špáry. Pre použitie tohto systému je nutné súdržné a pevné murivo. Diamantovým lanom nie je problém podrezať železobetón, kamenné murivo, zmiešané murivo, nabíjaný škvárobetón. Pri podrezaní muriva lanom musí byť prístupné murivo z obidvoch strán pre osadenie kladiek, lano je vodou chladené po celú dobu rezu, do špáry sa vsúva nová HDPE izolácia hr. 2,00 mm a následne sa murivo staticky zaistí. Materiál je rovnaký ako pri technológii reťazovej píly a to špeciálna izolačná protiradónová PE fólia. Rezanie diamantovým lanom nie je obmedzené zložením muriva (kameň všetkého druhu, betón, zmiešané murivo) ani hrúbkou muriva.

 

Cenník:

 • Hrúbka muriva 30 cm = 60€ bm
 • Hrúbka muriva 45 cm = 90€ bm
 • Hrúbka muriva 60 cm = 120€ bm
 • Hrúbka muriva 80 cm = 160€ bm
 • Hrúbka muriva 95 cm = 190€ bm

ceny bez DPH20%

 

 

Reťazová píla podrezáva postupne murivo v tehlovej špáre. Potom prebieha čistenie prerezanej špáry, vkladanie fóliovej izolácie do prerezanej a  prečistenej špáry. Fólie sa vzájomne prekrývajú a rovnako majú žiadaný presah cez murivo, ktorý je potrebný pre napojenie ďalších izolácií. Ďalej  je to klinovanie podrezaného muriva natlačením pevnostných klinov a injektovanie špáry cementovou zmesou.

 

E 21 - 2300W/230V - Elektrická reťazová píla s vídiovou reťazou

E 21 - 2300W/230V - Elektrická reťazová píla s vídiovou reťazou

Pre rezanie ľahkých stavebných materiálov, pre úpravy, rezanie otvorov a renovácie. COMER E21 je CE štandardná ručná elektrická píla pre stavebníctvo, ktorá vznikla na základe skúseností COMER v oblasti rezania suchého muriva. Bezpečný a spoľahlivý nástroj pre používateľa, ktorý zaručuje rýchle a presné rezanie, bez prachu alebo odpadu, pričom časti rezu sú pripravené pre pokládku, čo znamená významné úspory na materiáloch. Nízkou rýchlosťou iba 2000 ot / min, umožňuje optimálne použitie v stavebníctve.


COMER E 21 je vhodný najmä pre rezanie špár malty, pre otváranie dverí a okien, pre dokončovacie práce izbách a vo všetkých prípadoch, kde je nutnosť okamžitých úprav muriva priamo na mieste, ako je Poroton a Alveolater, Gasbeton, Ytong, Siporex, Eraclit , Tuff a podobné materiály.

Štandardná výbava

• Vodiaca lišta
• Tvrdená štandardná reťaz.
• Vak na náradie, vrátane príslušenstva na bežnú údržbu.

POZN.: Na zabezpečenie dlhej životnosti E 21, používajte výhradne COMER E20LUB olej s vysokou viskozitou

 

 

Ak hladáte to najlepšie riešenie pre odstránenie vlhkosti zo stien, tak ste u nás správne.

 

 • Disponujeme všetkým 4 technológiami na odizolovanie muriva, čiže dokážeme podrezať všetky typy murív ako tehla, hlina, sklala, betón, škvára..
 • Na určenie vhodnej techniky izolovania muriva je v prvom rade nutné odborné posúdenie muriva.
 • Rozhodujúcimi premennými je určenie materiálu z ktorého murivo pozostáva, overenie pojivého materiálu a jeho kvality(napr. hlina alebo malta), kvalita muriva – jeho degradácia po rokoch vlhnutia a určenie pomyselnej výšky reznej špáry.
 • Vo všeobecnosti platí, že murivo ktoré je lepené maltou sa dá rezať konvenčným spôsobom – t.j. pomocou pomalootáčkových elektrických píl s vídiovou reťazou určených na rezanie muriva v maltovej špáre.
 • Tento spôsob odizolovania muriva je cenovo najdostupnejší
 • Pred začatím prác sa zvolí ideálna rezná špára, buďto vo výške pôvodnej hydroizolácie, alebo podľa požiadaviek zákazníka – v ideálnom prípade tak,
  aby rez výškovo neprečnieval nad zmýšľanou pochôdznou výškou interiéru a zároveň sa nenachádzal nižšie ako pochôdzna výška podkladového betónu.
 • V prípade, že sa jedná o obývaný dom, je nutné zvoliť špáru čo najnižšie pri podlahe, alebo podrezávať murivo vo výške do podlahy – najlepšie, pokiaľ je plošne odizolovaná.

 

Viac informácií na www.daibau.sk...

 

kontakty


 

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

created by: Marek Sarvas